De Melkboer – Anna Burns

Een eigenaardig, eigenzinnig spottend boek dat een blik werpt wat in enge gemeenschappen onder spanning van politieke druk en overheersing onder mensen speelt, zeer origineel van taal, de  banale alledaagse spreektaal tot literatuur verheven : opsommingen , herhalingen . Schamper

Een kleine gesloten gemeenschap wordt hier beschreven met een jonge vrouw , als protagonist,(de schrijfster?)  hoe ze aangemaakt en nagezeten wordt door mannen. Of denkt ze het enkel ? (Hij kan bedoeld hebben wat ik dacht, maar misschien bedoelde hij helemaal niets? Alles speelt zich af in : ‘ het denken over hoe anderen denken, ( nutteloosheid).

Als hij er niet was, was het alsof hij er wel was.

 Bij soortvanverkering ziet ze de eigenaardige interesses voor  auto’s, techniek. Later ontdekt ze bij hem zijn homosexuele aard. Wanneer ze de akelige donkere plekken in de gemeenschap door moet wordt ze geholpen door de echte melkboer, een man die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, goedaardig , eerlijk en ongewoon is , één van de weinigen.

Wanneer ze gaat lopen, laat ze haar zwager opdraven om mannen af te houden. Angst heerst in het dorp van paramilitairen en staatsverwerpers , die doden , afmaken , niemand kent de ware toedracht , alles is geheim.

Vrouwen uit de gemeenschap zetten zich tegen hen te weer, houden samen. Je had reguliere vrouwen en themavrouwen. Het is een spel van spanning, macht, verzet,  doorzien, in een humoristische stijl opgevoerd met vanzelfsprekende banale herhalingen, een zeer katholieke wereld met brute mannen als spil en hoofd van de gemeenschap. De schrijfster brengt vele problemen uit die moeilijke gemeenschap naar voor : dreiging,verraad,  uitgrenzing ( fritten) , afpersing, gruwelijke opdringerigheid: Mc lemand en opgeklopte waarzin van overdrijving, ook paaien zonder betaling uit angst en minachting, bijgeloof (ook in huis verdwenen voorwerpen, klopgeluiden. Angst voor verantwoordelijkheid, huwelijk de norm. Kan ook met verkeerde partner getrouwd zijn inhouden.(belangrijk getrouwd zijn, voldoen aan de norm))

Mensen lieten om belachelijke redenen het leven .Er waren reguliere moorden en gewone moorden .

Rare banale taal : niet te gaan staan luisteren, volledig onpassende lectuur voor kinderen, zusjes klein bespraken liefdevol  de encyclopedie(5-6-7jaar), lazen Engelse kwaliteitskranten, kranten van de vijand. Humor door overdrijving, het absurde. Spot met het ouder worden: een stoel met geestelijk martelvermogen. Hoe haar moeder zichzelf onder loupe neemt,  de aftakeling ziet, een breed achterste.Zeer spottend hoe de melkboer die van niemand hield door alle vrouwen omzwermd wordt in het ziekenhuis, heeft ze allen op zijn hand. Spot met de nieuwe mentale leeftijd van haar  moeder die terug 16 jaar wordt. Doorziet de sluwheid van vrouwen onder elkaar.

Gabriella Cleuren 16.3.2021