Naar het boek van Hendrik Pondoppidan.

Zeer poëtische beelden , met weidse, open  Deense landschappen bij de zee, bijna Iers van karakter.

Het is een film over menselijke halstarrigheid, onbuigzaamheid, onmenselijkheid, egoïsme van een jonge man zonder veel warm menselijke ervaring.

Per is een eigengereide , bezeten figuur , die zijn vooruitgang afdwingt , andere mensen in functie van zichzelf inzet, verloochent en niet met codes in de maatschappij rekening wil houden, mensen bedriegt en  ook geen respect opbrengt voor anderen. ( zo functionneert het niet )

De achtergrond zijn schilderingen van een andere tijd ( 19e eeuwse ,met  vreselijke armoede , verwaarlozing en ellendige leefomstandigheden van kinderen  en arme mensen )

 Nog altijd geldig.

De acteur in de hoofdrol schittert in vlotte , vlugge vertolking , minder als drama –acteur naar het einde. Dan wordt mijns inziens de film te sentimenteel.

De tegenstellingen van opvattingen in de 19e eeuwse wereld worden opgevoerd, zijn onoverbrugbaar : open  Joods, verkrampt christelijk. Per vergeet dat generaties één streng vormen. Je moet op de schouders van anderen staan om te groeien.

Tegenstelling arm – rijk

Man – vrouw

Jong en oud

Stedelijk en platteland;

Gecultiveerd en onbeholpen plattelands.

Hij is een fantast, die zijn droom angstvallig beschut. Het blijft een droom, blijft kinderlijk enthousiasme zonder het  ooit  uit te bouwen. Hij mist doorzettingsvermogen en de capaciteit om droom om te zetten in verwezenlijking. Hij is niet volwassen, kan geen verantwoordelijkheid nemen en doortrekken .

Dit in tegenstelling tot Kobe het Joodse meisje met haar rijpe en rijke  persoonlijkheid, open geest , liefdevol, menslievend  . Zij is een volwassen karakter , trouw, begripsvol naast de zich niet hechtende Per die haar met zijn jeugdig enthousiasme op sleeptouw nam.

Gabriëlla Cleuren 02/09/2020